صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

فیلم سینمایی امپراطور جهنم ساخته پرویز شیخ طادی

کارشناس: حبیب دهقان نسب بازیگر

مرتبط با این خبر

  • در مواضع رسمی؛ بهتر است از زبان فارسی استفاده شود

  • واژه با شما/جایزه با فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

  • تمدن بشری مدیون اختراع زبان است

  • رادیو ایران و نمایشگاه بین المللی کتاب

  • هجرت خالق باران عشق به دیار باقی

  • یک اتفاق عجیب در هنگام اعلام شهادت شهید مطهری و پخش آن در « کافه هنر» رادیو ایران

  • رونمایی از آرم جدید کافه هنر در روز رادیو

  • بالغ بر 40 هزار اثر به جشنواره ارسال شده است

  • به باور برخی ها، عطار حدود 114 اثر از خود به جای گذاشته است

  • 90 درصد فیلم نامه های جهان اقتباسی هستند