ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 105

ویژگی های رفیق خوب از زبان استاد كمال همنشین

برنامه «ایرانشهر» امروز یكشنبه 19 دی از ویژگی های رفیق خوب می گوید.

1400/10/19
|
15:04
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، متین فیروزی تهیه كننده برنامه «ایرانشهر» این هفته گفت: همه ما این ضرب المثل معروف را شنیده ایم كه می گوید: «دوست هزارتایش كم است و دشمن یكی اش هم زیاد» اما باید توجه داشت كه به هر فردی كه با او ارتباط داریم نمی توانیم عنوان دوست حقیقی بدهیم.
وی ادامه داد: در برنامه «ایرانشهر» امروز، استاد كمال همنشین، با زبان طنز از رفاقت های واقعی و غیر واقعی و شرط اینكه چگونه برای دیگران رفیق خوبی باشیم و دوستان خوبی برای خودمان داشته باشیم صحبت می كند.
فیروزی افزود: از دیگر بخش های برنامه می توان به «چهارراه ایرانشهر» به گزارشگری مهران حبیبی، بخش گفتگوی تلفنی توسط تینا میركریمی، بخش «قهوه خانه» توسط عقیل عباسی (معرفی نوشیدنی های زمستانی) اشاره كرد.
تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع
ایرانشهر