جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو ایران

جهان سياست

شفافیت، مردم را دلگرم می کند

دکتر تیمور رحمانی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در برنامه «جهان سیاست» چشم انداز اقتصادی دولت برای کاهش التهاب موجود در بازار را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

1397/05/20
|
09:42

دکتر تیمور رحمانی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در برنامه «جهان سیاست» چشم انداز اقتصادی دولت برای کاهش التهاب موجود در بازار را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

دسترسی سریع
جهان سیاست