جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو ایران

جهان سياست

طی سه ماه اخیر فساد اقتصادی بی سابقه بوده است

«عزت الله یوسفیان ملا» عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ، در برنامه «جهان سیاست» کلیات سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی را مورد شرح و بررسی قرار داد.

1397/05/16
|
07:15

«عزت الله یوسفیان ملا» عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ، در برنامه «جهان سیاست» کلیات سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی را مورد شرح و بررسی قرار داد.

دسترسی سریع
جهان سیاست