جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو ایران

جهان سياست

نیازمند نگاه مدیریتی برای رویایی با شرایط جدید اقتصادی کشور هستیم

«غلامرضا کاتب» عضو هئیت رئیسه مجلس، در برنامه «جهان سیاست» نگاه مدیریتی برای رویایی با شرایط جدید اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار داد.

1397/04/20
|
07:58

«غلامرضا کاتب» عضو هئیت رئیسه مجلس، در برنامه «جهان سیاست» نگاه مدیریتی برای رویایی با شرایط جدید اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار داد.

دسترسی سریع
جهان سیاست