سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

مصرف بی رویه از شوینده ها، آلاینده های خطرناک را سبب می شود

«دکتر شینا» انصاری مدیر کل پایش و نظارت سازمان محیط زیست؛ در برنامه ی «سیاره آبی» به بررسی آلودگی ناشی از قالی شویی ها و کارواش ها پرداخت.

1396/12/16
|
06:10

«دکتر شینا» انصاری مدیر کل پایش و نظارت سازمان محیط زیست؛ در برنامه ی «سیاره آبی» به بررسی آلودگی ناشی از قالی شویی ها و کارواش ها پرداخت.

دسترسی سریع
سیاره آبی