صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

دکتر حمید ابریشمی مقدم متخصص پردازش تصاویر پزشکی و استاد دانشگاه در برنامه رهاورد رادیو ایران توضیح می دهد

موضوع: حملات صرعی در نوزادان
کارشناس: دکتر حمید ابریشمی مقدم متخصص پردازش تصاویر پزشکی و استاد دانشگاه

مرتبط با این خبر

  • چقدر محصولات ارگانیک در سلامت انسان تاثیر دارند؟

  • نسخه های گیاهی که در فضای مجازی تبلیغ می شود !!!

  • زیست فناوری در دنیای نوین، نقش مهمی ایفا می کند

  • انرژی های تجدید پذیر همیشه در دسترس هستند

  • در آلرژی های پوستی، یک نسخه کلی وجود ندارد