خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 10:30 به مدت 45 دقیقه

رادیو ایران

خانه و خانواده

بازی های کامپیوتری مناسبت خلاقیت را توسعه می بخشد

مهندس داوود گودرزی کارشناس فضای مجازی در برنامه خانه و خانواده توضیح می دهد

1396/11/24
|
09:36

موضوع: انتخاب بازی های مناسب کامپیوتری برای فرزندان
کارشناس:مهندس داوود گودرزی کارشناس فضای مجازی

دسترسی سریع
خانه و خانواده