خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 10:30 به مدت 45 دقیقه

رادیو ایران

خانه و خانواده

بایدها و نبایدهای خرید و نگهداری برنج

دکتر آراسب دباغ مقدم متخصص علوم و صنایع غذایی در برنامه خانه و خانواده توضیح می دهد

1396/10/12
|
10:31

موضوع: بایدها و نبایدهای خرید و نگهداری برنج
کارشناس: دکتر آراسب دباغ مقدم متخصص علوم و صنایع غذایی

دسترسی سریع
خانه و خانواده