صبح جمعه با شما جمعه ها از ساعت 9 به مدت 120

رادیو ایران

صبح جمعه با شما

چالش جدید صبح جمعه ای ها

در بخش جدید برنامه «صبح جمعه با شما» اظهارات سیاستمداران به چالش کشیده می شود.

1397/04/19
|
07:28

به گزارش شبکه رادیویی ایران با بازی هنرمندان برنامه « صبح جمعه با شما» در بخش «اونا چی می گن ،ما چی می گیم» صحبتهای سیاستمداران داخلی و خارجی همچنین سلبریتی ها و هنرمندان به بوته نقد کشیده می شود.
بنا به گفته ساجد قدوسیان(تهیه کننده) پس از مطرح شدن اصل اظهارات در بخش «اونا چی می گن» برو بچه های صبح جمعه با شما اظهارات شخص مذکور را با عنوان«ما چی می گیم» نقد می کنند.
صبح جمعه با شما صبح های جمعه لحظات شاد ومفرحی را برای شنوندگان رادیو ایران به وجود می آورد.

دسترسی سریع
صبح جمعه با شما