صبح جمعه با شما جمعه ها از ساعت 9 به مدت 120

رادیو ایران

صبح جمعه با شما

آب را گل نکنیم؛ آب را این همه باطل

برنامه «صبح جمعه با شما» درباره بحران آب و مصرف انرژی قطعه موسیقی را تقدیم علاقمندان کرد.

1397/02/22
|
13:55

برنامه «صبح جمعه با شما» درباره بحران آب و مصرف انرژی قطعه موسیقی را تقدیم علاقمندان کرد.

دسترسی سریع
صبح جمعه با شما