نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

نیازمند تلاش همگانی هستیم

دکتر «محمد علی سعیدی پور» مدیر کل توافقنامه بین المللی و توسعه سازمان بنادر دریایی؛ در برنامه «نمودار» رادیو ایران به بحث درباره توسعه صادرات دریایی؛ پرداخت.

1397/04/23
|
07:27

دکتر «محمد علی سعیدی پور» مدیر کل توافقنامه بین المللی و توسعه سازمان بنادر دریایی؛ در برنامه «نمودار» رادیو ایران به بحث درباره توسعه صادرات دریایی؛ پرداخت.

دسترسی سریع
نمودار