نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

بسته پیشنهادی کاهش قیمت ها در حال بررسی است

قائدی معاون اقتصادی مسکن وزارت مسکن و شهرسازی در برنامه «نمودار» رادیو ایران شنوندگان را در جریان تحولات روز و تورم در بازار مسکن کشور قرار داد.

1397/04/20
|
07:40

قائدی معاون اقتصادی مسکن وزارت مسکن و شهرسازی در برنامه «نمودار» رادیو ایران شنوندگان را در جریان تحولات روز و تورم در بازار مسکن کشور قرار داد.

دسترسی سریع
نمودار