نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

بی برنامگی وزارت نیرو قابل قبول نیست

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با برنامه نمودار گفت

1397/04/16
|
08:10

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با برنامه نمودار گفت: از آنجا که برق موضوع مهمی است وهمه مردم چه در منزل و چه محیط کار با آن درگیر هستند؛ باید مسئولان ذی ربط در این زمینه اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهند.
دکتر اسداله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با برنامه «نمودار» به قطعی برق طی روزهای اخیر اشاره کرد و در این باره گفت: با آنکه مجلس به شدت پیگیر این ماجرا است و در روزهای اخیر جلساتی را با وزیر نیرو و تنی از مدیران داشته؛اما باید گفت بخشی از خاموشی ها اجتناب ناپذیر و بخش دیگر قابل پیش بینی و مدیریت بوده است.
وی در ادامه به بحث اطلاع رسانی در این حوزه اشاره کرد و افزود: از آنجا که برق موضوع مهمی است وهمه مردم چه در منزل و چه محیط کار با آن درگیر هستند؛ باید مسئولان ذی ربط در این زمینه اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهند...

دسترسی سریع
نمودار