نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

در حوزه برند سازی زیتون اتفاقات خوبی افتاده است

فرهاد دلق پوش رییس سازمان صنعت معدن تجارت گیلان در برنامه «نمودار» به نقش برند سازی (نما نام سازی) در رونق تولید می پردازد.

1397/02/23
|
15:00

فرهاد دلق پوش رییس سازمان صنعت معدن تجارت گیلان در برنامه «نمودار» به نقش برند سازی (نما نام سازی) در رونق تولید می پردازد.

دسترسی سریع
نمودار