نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

به دنبال توسعه مالی و افزایش فرهنگ سرمایه گذاری در کشور هستیم

«یاسر فلاح» رییس ستاد برگزاری نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در برنامه نمودار شنوندگان را در جریان جزئیات این نمایشگاه قرار داد.

1397/01/28
|
13:41

«یاسر فلاح» رییس ستاد برگزاری نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در برنامه نمودار شنوندگان را در جریان جزئیات این نمایشگاه قرار داد.

دسترسی سریع
نمودار