نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

لوازم خانگی ایران در راستای نگاه مشتری تولید می شود

«حبیب اله انصاری» دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران؛ در برنامه «نمودار» از بازار شب عید و ارتقای سطح توان تولید لوازم خانگی در کشور گفت.

1396/12/19
|
15:25

«حبیب اله انصاری» دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران؛ در برنامه «نمودار» از بازار شب عید و ارتقای سطح توان تولید لوازم خانگی در کشور گفت.

دسترسی سریع
نمودار