نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

مركز ملی فرش ایران فراز و نشیب های طی كرده است

مرتضی حاجی آقا میری گفت: مركز ملی فرش در مقاطعی كه با بخش خصوصی همكاری و همراهی داشت، در موانع به موفقیت هایی دست یافت.

1402/08/21
|
15:14
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، مرتضی حاجی آقا میری رییس كمیسیون فرش در برنامه نمودار از ادغام مركز ملی فرش ایران با دفتر صنایع ورزشی و خلاق صحبت كرد و گفت: دو دهه قبل در واپسین ماه‌های سال 1382، با اجابت درخواست بخش خصوصی از سوی دولت و بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، مركز ملی فرش در حوزه مركزی وزارت بازرگانی وقت تشكیل شد تا این هنر ملی ایران كه نقش انكارناپذیری در ارزآوری و اشتغال‌زایی در سراسر پهنه جغرافیایی ایران داشته است، صاحب یك متولی مشخص در دولت باشد.
وی در ادامه با بیان اینكه در طول این دو دهه مسیر پر فراز و نشیبی طی شده است، گفت: مركز ملی فرش در مقاطعی كه با بخش خصوصی همكاری و همراهی داشت، در موانع به موفقیت هایی دست یافت.
مرتضی حاجی آقا میری گفت: در ابتدای دولت سیزدهم بدون توجه و مشورت به نظر بخش خصوصی، وزیر وقت تلاش كرد فرش دستبافت را از وزارت صمت جدا سازد و به وزارت گردشگری میراث فرهنگی واگذار كند.

وی خاطر نشان كرد: هر چند مركز ملی فرش ایران در اولین جلسه مخالفت خود را به این موضوع ابراز كرد اما به دلیل چارتی برای آن دیده نشده بود، جایگاهی برای آن در نظر گرفته نشد.

وی اضافه كرد: امروز برای آنكه مركز ملی فرش در این وزاتخانه بماند به بهانه اینكه سازمان امور اداری و استخدامی اجازه تاسیس مركز جدید را نمی دهد آن را با دفتر صنایع ورزشی و خلاق ادغام كرده اند.

برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار