نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

سازمان مالیاتی كار خود را با تكیه بر داده های سیستمی انجام می دهد

سخنگوی سازمان امور مالیاتی كشور گفت: در سال جاری 4 میلیون و 500 هزار مودی مالیات خود را از راه درگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی كشور پرداخت كرده اند.

1402/08/07
|
10:37
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی كشور در برنامه نمودار درباره نحوه پرداخت مالیات مشاغل و اصناف گفت: دولت سیزدهم از سال 1401 اصل را بر آن نهاده كه بررسی مالیاتی را با تكیه بر داده های سیستمی انجام دهد.

وی در ادامه با بیان اینكه در سال 1401، حدود 4 میلیون و 500 هزار مودی مورد محاسبه سیستمی قرار گرفته است؛ گفت: از این تعداد حدود 3 میلیون و 100 هزار مودی بدون ارائه هرگونه اظهارنامه تنها با مراجعه سایت، مالیات خود را تایید و پرداخت كرده اند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی كشور خاطر نشان كرد:امسال وضعیت پرداخت مالیات مودیان به همین صورت بوده و 4 میلیون و 500 هزار مودی مالیات خود را از راه درگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی كشور پرداخت كرده اند.

برنامه نمودار شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10:20 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
نمودار