سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

انعکاس عملکرد ارگان ها در رادیو ایران

مخاطبان رادیو ایران می توانند رضایت یا انتقاد شان را نسبت به عملکرد نهادها ،با «سلام ایران « مطرح کنند.

1396/08/22
|
09:40

به گزارش شبکه رادیویی ایران ،«انعکاس » به رضایت یا انتقاد مردم نسبت به سازمان هایی که با آن در ارتباطند ،می پردازد.
آرمان ستوده تهیه کننده «سلام ایران » با اعلام این خبر گفت: در این آیتم شنونده ها می توانند اگر از عملکرد نهاد ، سازمانی یا ارگانی رضایت دارند و می خواهند تقدیر کنند یا اگر انتقادی نسبت به عملکردشان دارند و می خواهند موضوعی حتما پیگیری بشود فقط کافیست کلمه «انعکاس» و یک یا دو خط توضیح در مورد آن مطلبی که می خواهند بیان کنند را در زمان پخش برنامه سلام ایران به شماره پیامک ٣٠٠٠٠٩٠٠ ارسال کنند.
عوامل برنامه «سلام ایران» آن موضوع را پیگیری می کند.
ستوده تصریح کرد :موضوعی که مخاطبن رادیو ایران در آیتم «انعکاس» با «سلام ایران» مطرح می کنند ،باید باید جنبه عمومی داشته باشد.
«سلام ایران» ازشنبه تا پنج شنبه ازساعت 6:40 صبح ازرادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام ایران