فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

ایرانیان در یاری رساندن به هم سابقه دیرینه دارند

«شمسی فضل الهی» و «محمد حسن رفیعی» در برنامه «فرهنگ مردم»، درباره تعاون، همکاری و یاری دادن درنقاط مختلف ایران صحبت کردند

1397/04/17
|
07:19

«شمسی فضل الهی» و «محمد حسن رفیعی» در برنامه «فرهنگ مردم»، درباره تعاون، همکاری و یاری دادن درنقاط مختلف ایران صحبت کردند

دسترسی سریع
فرهنگ مردم