تولید «سرود رویش ترانه ای برای روز درختکاری»

رادیو ایران با همکاری سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور ترانه «سرود رویش» را با هدف فرهنگسازی برای پاسداشت طبیعت تولید کرد.

در مضامین این ترانه آمده است که زمین مانند مادری است که جانداران و طبیعت را می پرورد و تنها سیاره آبی قابل سکونت است که آدمی می شناسد .
پیوند زندگی انسانها با طبیعت چنان درهم تنیده و آمیخته که با خطر افتادن طبیعت، زندگی انسانها نیز در خطر نابودی خواهد افتاد . از این رو باید هوای جنگل را داشت و گل و نهال کاشت و دست درختان را گرفت.
این ترانه از تک تک ایرانیان می خواهد که همیار طبیعت باشند و مثل جنگلبانان عاشق این سرزمین ، از طبیعت ایران نگهبانی و پاسبانی کنند.
«سرود رویش» بر اساس ترانه ای از شهاب گودرزی ، آهنگسازی پیام سوری و خوانندگی محمد مهدی ساوه ساخته شده است و سازمان جنگلها و مراتع کشور و رادیو ایران به صورت مشترک آن را تولید کرده اند.
ترانه «سرود رویش» را بشنوید:

1398/12/11
|
12:02
دسترسی سریع