استفاده از سامانه های نوین آبیاری در بخش کشاورزی اهمیت دارد

دکتر سیدابوالفضل حقایقی عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی استان خراسان رضوی در برنامه سبزینه رادیو ایران توضیح می دهد

دکتر سیدابوالفضل حقایقی عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی استان خراسان رضوی در برنامه سبزینه رادیو ایران درباره بحران آب در بخش کشاورزی و استفاده از سامانه های نوین آبیاری صحبت کرد.
وی در این برنامه گفت : سامانه های نوین آبیاری برای کارکرد مناسب ، توجه به بحث تصفیه آب بسیار مهم است و باید فیلترها به درستی مورد بازدید قرار بگیرند.
این بخش را با هم می شنویم :
و/م

1397/10/30
|
10:31
دسترسی سریع