تکرار فعل یا جملات کوتاه کنار هم نشان از شیوایی سخن است

درست نویسی و درست گویی زبان فارسی در «صفحه من»- قسمت بیست و سوم

آیین سخن و پاسداشت زبان فارسی در رادیو ایران؛

قسمت بیست و سوم
دکتر اسماعیل امینی مدرس دانشگاه و شاعر
باهم این بخش را می شنویم:

1397/09/15
|
06:54
دسترسی سریع