نویسنده ای که با یک اثر شهرت جهانی یافت

نقد و بررسی بلندی های بادگیر نوشته امیلی برونته

«شهاب شهرزاد» کارشناس- مجری در برنامه «تالار آینه» به نقد و بررسی بلندی های بادگیر نوشته امیلی برونته پرداخت.

1397/05/17
|
07:21
دسترسی سریع