بخش گسترده ای از تجارت ایران با کشورهای شرق آسیا است

نقش کشورهای آسیایی در اقتصاد ایران پس از خروج آمریکا از برجام چقدر می تواند تاثیر گذار باشد؟

پرویزیان کارشناس اقتصادی در برنامه «نود درجه» نقش کشورهای آسیایی در اقتصاد ایران پس از خروج آمریکا از برجام را مورد بررسی قرار می دهد.

1397/03/30
|
07:55
دسترسی سریع