سواد ادبی را باید به مردم شناساند

ارتباط نسل جدید با ادبیات غنی و کهن ایران

شهاب شهرزاد کارشناس در برنامه «تالار آینه» درباره ضرورت پیوند نسل جدید با ادبیات غنی و کهن ایران توضیحاتی را تقدیم علاقمندان کرد.

1397/02/26
|
07:56
دسترسی سریع