نگین شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:55 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

نگين

«شاهنامه» كهن ترین اثر شعر فارسی

استاد ایرج افشار گفت: با در نظر گرفتن اینكه شاهنامه كهن ترین اثر شعر فارسی است كه به طور كامل به دست ما رسیده است می توان تاثیر بزرگ این كتاب را بر سراسر ادبیات فارسی حدس زد.

مردی كه تا آخرین روزهای عمر خود درباره فرهنگ، تاریخ و ادبیات ایران تحقیق كرد و مطلب نوشت حقی بزرگ بر گردن ایرانیان دارد و او بیش از 300 عنوان كتاب و رساله درباره ایران نوشت و نزدیك به 2 هزار مقاله یادداشت و سفرنامه از خود بر جای گذاشت.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «نگین» این بار به استاد ایرج افشار اختصاص داشته و فعالیت های این محقق ایرانی مورد شرح قرار داده است.

استاد ایرج افشار گفت: با در نظر گرفتن اینكه شاهنامه كهن ترین اثر شعر فارسی است كه به طور كامل به دست ما رسیده است می توان تاثیر بزرگ این كتاب را بر سراسر ادبیات فارسی حدس زد.

وی افزود: اگر از میان آثار موجود و كهن زبان فارسی، آنهایی را كه مانند شاهنامه رقم واژگان بیگانه آن نسبت به كل واژه های كتاب از 5 درصد بیشتر نیست، یكجا گرد آوریم حجم همه آنها به اندازه شاهنامه فردوسی نمی رسد.

برنامه «نگین» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 14:55 به تهیه كنندگی عبدالله علایی و نویسندگی محسن شاهرضایی از رادیو ایران پخش می شود.

1402/08/21
|
15:13
دسترسی سریع
نگین