پنجشنبه جمعه پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 22:05 به مدت 55

رادیو ایران

پنجشنبه جمعه

پشت صحنه برنامه پنجشنبه جمعه

از ابتدای تابستان، پنجشنبه ها و جمعه ها برنامه پنجشنبه جمعه با اجرای منصور ضابطیان از رادیو ایران پخش می شود

گیتی محمدی، گزارشگر رادیو ایران این بار برای گزارش پشت صحنه سراغ زهرا قائدی تهیه كننده این برنامه رفته است.
به اتفاق این گفتگو را بشنویم

1399/06/17
|
09:37
دسترسی سریع
پنجشنبه جمعه