حضور شنبه-دوشنبه-چهارشنبه از ساعت 20:30 به مدت 25

رادیو ایران

حضور

یک نماینده باید مولفه های قدرت را بداند

قنبری کارشناس مسائل سیاسی گفت: نمایندگان اگر در بعد امنیت ملی از شناخت پایینی برخوردار باشند این موضوع به اقتدار مجلس ضربه وارد می کند.

ایران به لحاظ منابع و ثروت های خدادادی در دنیا از جایگاه ویژه و خوبی برخوردار است.
برای داشتن مجلس مقتدر مردم باید در انتخاب نمایندگان دقت بیشتری داشته باشند و به شعارهای انتخاباتی و سابقه نماینده مورد نظر ، توجه کند.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، قنبری کارشناس مسائل سیاسی در برنامه حضور (ویژه انتخابات مجلس) درباره جایگاه اقتدار آفرین مجلس توضیحات بیشتری می دهد.
برنامه حضور روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 20:30 از رادیو ایران پخش می شود.

1398/11/26
|
10:43
دسترسی سریع
حضور