رازهای سر به مهر محرم از ساعت 21:45 به مدت 15

رادیو ایران

رازهاي سر به مهر

روایتی از چگونگی شکل گیری واقعه عاشورا

حسین بن علی بن ابی طالب (ع) در مکه منزل گزید و ...

به گزارش شبکه رادیویی ایران، برنامه رازهای سر به مهر رادیو ایران این بار نمایشی را از این ماجرا روایت می کند.
در ادامه می شنوید.
برنامه رازهای سر به مهر در دهه اول محرم هر شب ساعت 21:45 از رادیو ایران پخش می شود.

1399/06/05
|
09:35
دسترسی سریع
رازهای سر به مهر