رازهای سر به مهر محرم از ساعت 21:45 به مدت 15

رادیو ایران

رازهاي سر به مهر

مرگ معاویه به روایت رازهای سر به مهر

در بطن تاریخ رازهایی خفته است که راویان پرده از آن برمی دارند.

رازهای سر به مهر روایت تاریخی از واقعه کربلاست. این برنامه شخصیت ها و حوادثی که منجر به واقعه کربلا شده اند را در قالب مستند داستانی معرفی می کند.
در ادامه می شنوید.
برنامه رازهای سر به مهر در دهه اول محرم هر شب ساعت 21:45 از رادیو ایران پخش می شود.

1399/06/03
|
09:50
دسترسی سریع
رازهای سر به مهر