دیروزنامه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:30 به مدت 10

رادیو ایران

ديروزنامه

نقدی بر کتاب مستطاب روانشناسی

مروری بر طنازی های کیومرث صابری فومنی در نشریه توفیق

در برنامه دیروزنامه نقدی بر کتاب مستطاب روانشناسی نوشته کیومرث صابری فومنی در شماره 40 توفیق در سال 1341 به چاپ رسیده بود که به زبان طنز می شنویم :

1397/11/24
|
11:01
دسترسی سریع
دیروزنامه