سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30 به مدت 85

رادیو ایران

سلام صبح بخير

معروف ترین و بزرگترین غار دست ساز جهان، غار سنگ شکن جهرم

علی اطهری کارشناس ارشد رشته جغرفیا به عنوان ایرانیار در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران درباره جاذبه های گردشگری شهرستان جهرم گفت.

علی اطهری کارشناس ارشد رشته جغرفیا به عنوان ایرانیار در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران درباره جاذبه های گردشگری شهرستان جهرم گفت.
بر اساس گفته او؛ جهرم در جنوب فارس و 180 کیلیومتری شیراز قرار گرفته است و به دلیل سابقه تاریخی دارای جاذبه های تاریخی و طبیعی زیادی است.
جاذبه های طبیعی این بخش ، البرز کوه جهرم و غارهای متعدداز جمله غار ویشو و غار شفق است و معروف ترین غار جهرم و بزرگترین غار دست ساز جهان، غار سنگ شکن است.
این بخش را با هم می شنویم :

1398/01/27
|
09:33
دسترسی سریع
سلام صبح بخیر