سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30 به مدت 85

رادیو ایران

سلام صبح بخير

لرستان را دریابید

هاشم یاراحمدی ایرانیار از استان لرستان شهرستان دورود در برنامه سلام صبح بخیر درباره سیل اخیر گفت

برنامه سلام صبح بخیر در بخش ایرانیار صحبت های هاشم یاراحمدی از استان لرستان شهرستان دورود درباره شرایط سیل را پخش کرد.
او گفت : سطح خرابی های زیاد است و علارغم همه کمک های مردمی و دستگاه های مختلف کشور کاستی هایی وجود دارد.
لرستان را دریابید...
این بخش را با هم می شنویم :

1398/01/20
|
08:49
دسترسی سریع
سلام صبح بخیر