سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30 به مدت 85

رادیو ایران

سلام صبح بخير

ازنا دارای ظرفیت های گردشگری فراوان است

مهندس محمدی نژاد فرماندار شهرستان ازنا در گفت و گو با رادیو ایران گفت.

منطقه ای که امروز ازنا نامیده می شود، برگرفته از نام روستایی به همین عنوان است. برخورداری این مکان از زمین های حاصلخیز و دسترسی آسان به آب از عوامل موثر و استقرار انسان ها در این نقطه از استان لرستان بوده است.
برای آشنایی بیشتر شنوندگان با جاذبه های دیدنی و گردشگری، محصولات کشاورزی و فعالیت های اقتصادی شهرستان ازنا، برنامه «سلام صبح بخیر» این بار در بخش ایرانیار با مهندس محمدی نژاد فرماندار شهرستان ازنا گفت و گو کرده است.
فرماندار شهرستان ازنا در گفت و گو با رادیو ایران گفت: بیشتر مردم این منطقه به کار کشاورزی مشغول هستند. در کنار فعالیت های کشاورزی، منطقه ازنا در حال حاضر در حوزه صنعت سرمایه گذاری فراوانی کرده است.

1397/10/06
|
15:30
دسترسی سریع
سلام صبح بخیر