سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

حاكمیت قانون وضعیت بهتری پیدا كرده است

محمد مهاجری كارشناس حقوقی گفت: به موجب ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری، هیچ یك از نامزدها و طرفداران آنها حق استفاده از امكانات دولتی را ندارند.

در برخی شهرهای ایران، نامزدهای انتخاباتی در تبلیغات خود ندانسته از امكانات دولتی استفاده می‌كنند، وزارت كشور این اقدام را غیرقانونی اعلام كرده است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، محمد مهاجری كارشناس حقوقی برنامه سلام‌صبح‌بخیر در این باره بیشتر توضیح داده است.

• این دوره از انتخابات در مقایسه با دوره های قبل نگرش حقوقی‌تری به موضوعات شده و حاكمیت قانون وضعیت بهتری پیدا كرده است.
• در اولین مناظره نامزدهای انتخاباتی بیطرف بودن مجری بهتر دیده شد.
• به موجب ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری، هیچ یك از نامزدها و طرفداران آنها حق استفاده از امكانات دولتی را ندارند.

برنامه سلام‌صبح‌بخیر شنبه تا پنج‌شنبه هر هفته ساعت 5:30 از رادیو ایران پخش می‌شود.

1403/03/30
|
10:01
دسترسی سریع
سلام صبح بخیر