سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

بیشتر كاربران فضای مجازی سواد رسانه ای ندارند

حسین ابراهیمی مقدم استاد دانشگاه می گوید: كسی كه اخبار را در فضای مجازی و شبكه‌های اجتماعی منتشر می كند ابتدا باید بداند آن خبر منبع معتبری دارد یا خیر.

ورود تكنولوژی به زندگی روزمره انسان‌ها، افراد روزانه درگیر انواع خبرهای خوب و بد می كند.

اینكه در چنین شرایط چگونه می توان حال خوب خود را حفظ كرد پرسشی است كه دكتر حسین ابراهیمی مقدم روانشناس در برنامه سلام صبح بخیر به آن پاسخ داده است.

این روانشناس می گوید: بیشتر كاربران فضای مجازی سواد رسانه ای ندارند كسی كه اخبار را در فضای مجازی و شبكه‌های اجتماعی منتشر می كند ابتدا باید بداند آن خبر منبع معتبری دارد یا خیر.

1402/10/30
|
11:55
دسترسی سریع
سلام صبح بخیر