سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

9 بهمن 57 به روایت «حسین كنعانی مقدم»

حسین كنعانی مقدم گفت: نهم بهمن سال 57؛ تظاهرات در شهرهای ایران ادامه داشت در این تظاهرات؛ نزدیك به 50 نفر نیز به شهادت رسیدند.

در نهم بهمن سال 57، پس از درگیری های شدیدی كه در سراسر ایران اتفاق افتاده بود؛ «شاپور بختیار» در یك مصاحبه مطبوعاتی از بازگشایی ورود مهرآباد خبر داد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، «حسین كنعانی مقدم» كارشناس و پژوهشگر در بخش «روز شمار انقلاب» برنامه «سلام صبح بخیر» به شرح رخدادهای نهم بهمن سال 57 پرداخته است.

«حسین كنعانی مقدم» كارشناس و پژوهشگر گفت: نهم بهمن سال 57؛ تظاهرات در شهرهای ایران ادامه داشت در این تظاهرات؛ نزدیك به 50 نفر نیز به شهادت رسیدند.

برنامه «سلام صبح بخیر» شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 6:35 به تهیه كنندگی «زهرا قائدی» و «حسین معصومی» از رادیو ایران پخش می شود.

1401/11/09
|
12:08
دسترسی سریع
سلام صبح بخیر