سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

3 بهمن 57 به روایت روزشمار انقلاب

حسین كاشانی پور، تاریخ نگار و پژوهشگر انقلاب اسلامی گفت: پیش بینی ها می گفت 5 میلیون نفر در مراسم سخنرانی امام خمینی (ره) در بهشت زهرا حضور خواهند داشت.

خبر رسید بود كه امام خمینی (ه) به زودی به تهران خواهد آمد همین موضوع باعث شده بود مردم شهرهای مختلف روانه شهر تهران شوند و آن روزها مهمان اقوام خود شوند

طبق گزارشات منطقه جنوب شهر تهران بیشترین حجم مهمانان را داشت.

در این میان بود كه كمیته استقبال از امام خمینی (ره) برای سازماندهی امور مربوط به استقبال به وجود آمد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، «حسین كاشانی پور»، تاریخ نگار و پژوهشگر انقلاب اسلامی در بخش روز شمار انقلاب اسلامی برنامه سلام صبح بخیر به مرور وقایع 3 بهمن 57 پرداخته است.

برنامه «سلام صبح بخیر» شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 6:35 از رادیو ایران پخش می شود.

1401/11/03
|
14:31
دسترسی سریع
سلام صبح بخیر