پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

پارسی گویان از جایگاه زبان فارسی در اشعار سعدی می گوید

دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی گفت: سعدی در باب اول کتاب بوستان خود، فارسی را معادل ایران و مردمی که در این کشور زندگی می کنند، می داند.

از هفته گذشته دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی در برنامه پارسی گویان به بحث جایگاه زبان فارسی در اشعار پارسی پرداخته است.

به گزارش شبکه رادیویی ایران، دکتر محمد دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پزوهشگر زبان و ادب فارسی در ادامه بحث هفته گذشته خود، این بار درباره جایگاه زبان فارسی در اشعار سعدی صحبت کرده است.

برنامه پارسی گویان پنج شنبه هر هفته ساعت 16:00 به تهیه کنندگی محمد اسماعیلی پور و اجرای حسن همایی از رادیو ایران پخش می شود.

1400/09/27
|
14:33
دسترسی سریع
پارسی گویان