پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

حافظ شیراز؛ شاعری فراتر از هر لقب و عنوان

محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی گفت: در نگاه حافظ، رند یک ابر انسان تلقی می شود.

مفهوم رند و رندی یکی از مهمترین مفاهیم در شعر حافظ است.

به گزارش شبکه رادیویی ایران، دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی در برنامه پارسی گویان درباره رندی در دیوان و اشعار حافظ بیشتر توضیح می دهد.

برنامه پارسی گویان پنج شنبه هر هفته ساعت 16:00 با اجرای حسن همایی از رادیو ایران پخش می شود.

1400/05/17
|
09:29
دسترسی سریع
پارسی گویان