پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

مبنای سخن سرایی حافظ بر تضاد استوار است

دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی گفت: بنیان شعر حافظ بر تضاد بنا گذاشته شده است.

خواجه شیراز و سرآمد غزلسرایان جهان انسان شناسی زبردست است. او به نیکی می داند سرشت آدمی زاد از مسیر تضادها بهتر درک می شود، از این رو بنای سخن سرایی حافظ بر تضاد استوار است.

به گزارش شبکه رادیویی ایران، دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی در برنامه پارسی گویان در این بار بیشتر توضیح می دهد.

برنامه پارسی گویان روزهای پنج شنبه هر هفته ساعت 16:00 از رادیو ایران پخش می شود.

1400/04/27
|
08:07
دسترسی سریع
پارسی گویان