پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

هر بیت از غزلیات حافظ دارای معنا و مفهوم مستقل است

دکتر محمدجعفر محمدزاده پژوهشگر حوزه زبان و ادبیات فارسی در برنامه پارسی گویان از رموز غزلیات حافظ می گوید

در غزل حافظ علاوه بر تدوام معنی در محور عمودی، هر بیت در محور افقی به خودی خود معنای مستقل دارد، به همین جهت است که ابیات شعرهای حافظ دارای مستقل مفهوم است ...
در پارسی گویان می شنوید

1400/04/19
|
08:34
دسترسی سریع
پارسی گویان