پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

زبان شعر حافظ، زبان موسیقیایی است

نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی گفت: حافظ در اشعار خود تلاش کرده لفظ و معنی را در هم آمیزد و از خود زبان جدیدی ابداع کند.

چند برنامه ای است که دکتر محمد جعفرمحمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی در برنامه پارسی گویان از لسان الغیب و دیوان شعر او سخن گفته است.
به گزارش شبکه رادیویی ایران،دکتر محمد جعفرمحمدزاده پژوهشگر زبان و ادب فارسی در برنامه پارسی گویان درباره کشش موسیقیایی غزلیات حافظ بیشتر توضیح می دهد.
برنامه پارسی گویان پنج شنبه هر هفته ساعت 16:00 از رادیو ایران پخش می شود.

1400/04/13
|
09:01
دسترسی سریع
پارسی گویان