پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

رباعی؛ تجلی ناب ترین جلوه های فرهنگ و اندیشه ایرانی

محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی گفت: بهترین رباعی های ایرانی در مجموعه کتاب «نزهه المجالس» جمال الدین خلیل شروانی تدوین و گردآوری شده است.

کتاب «نزهه المجالس» جمال الدین خلیل شروانی از مهم ترین منابع برای دسترسی به رباعی سروده های شاعران شمال غرب ایران به ویژه شروان است.

به گزارش شبکه رادیویی ایران، دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی در برنامه پارسی گویان برایمان از شاعران شروان می گوید و در ادامه ما را به شنیدن چند رباعی از آنان مهمان می کند.

برنامه پارسی گویان پنج شنبه هر هفته ساعت 16:00 با اجرای حسن همایی از رادیو ایران پخش می شود.

1400/01/14
|
14:13
دسترسی سریع
پارسی گویان