پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

مرزبان نامه را سعد الدین وراوینی به قلم خود دوباره نگاشته است

دکتر محمد جعفر محمدزاده گفت: کتاب مرزبان نامه برساخته از داستان های شیرین و پند و ارزهای حکیمانه در قرن هفتم توسط سعد الدین وراوینی به نگارش در آمده است.

بیشتر داستان های نقل شده از زبان حیوانات، اخلاقی و آموزنده اند.
مرزبان نامه در زمره این داستان ها قرار دارد.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی در برنامه «پارسی گویان» در این باره بیشتر توضیح می دهد.
برنامه پارسی گویان پنج شنبه هر هفته ساعت 16:00 با اجرای حسن همایی از رادیو ایران پخش می شود.

1399/09/01
|
13:13
دسترسی سریع
پارسی گویان