پارسی گویان جمعه از ساعت 23:05 به مدت 50

رادیو ایران

پارسي گويان

جایگاه و اهمیت زبان فارسی در ازبکستان

دکتر مسعود حسنی رییس اداره کانون مدرسان بنیاد سعدی در برنامه پارسی گویان

جایگاه و اهمیت زبان فارسی در ازبکستان
دکتر مسعود حسنی رییس اداره کانون مدرسان بنیاد سعدی در برنامه پارسی گویان از جایگاه و اهمیت زبان فارسی در ازبکستان سخن گفت.
برنامه پارسی گویان جمعه شب ها ساعت 23:05 به تهیه کنندگی «محمد اسماعیل پور» و اجرای «حسن همایی» بر روی موج اف ام ردیف 900 کیلوهرتز و ای ام ردیف 558 کیلوهرتز از رادیو ایران پخش می شود.

1397/07/09
|
05:23
دسترسی سریع
پارسی گویان