صبح جمعه با شما جمعه از ساعت 9:30 به مدت 145

خنده بر لب حتی در گرانی مرغ

آقای دست و دل باز در صبح جمعه با شما از ویکتور هوگو می گوید که چطور باید خندید

ویکتور هوگو می گوید خنداندن افراد موجب فراموشی مشکلات می شود. چه انسان نیکوکاری است که فراموشی را هدیه می کند.
در اینجا آقای دست و دل باز گله می کند و از گرانی مرغ می گوید
این بخش را می شنویم :

1397/11/10
|
09:12
دسترسی سریع
صبح جمعه با شما