صبح جمعه با شما جمعه از ساعت 9:30 به مدت 145

شیرینی دادن و شیرینی گرفتن اما برای چی؟

در برنامه صبح جمعه با شما همراه رادیو ایران باشید

این هفته برنامه قدیمی صبح جمعه با شما در بخش طنزی ، از شیرینی دادن و شیرینی گرفتن صحبت می کند و کار به جایی می رسد که اهالی صبح جمعه فکر می کنند آقای صباغی تجدید فراش کرده است.
بخش جالبی است با هم می شنویم :
و/م

1397/11/01
|
07:35
دسترسی سریع
صبح جمعه با شما